Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

2017./2018.m.g.


Pedagoģisko darbinieku skaits: 17

Skolēnu skaits: 128

Klašu audzinātāji

Speciālās izglītības klase- Ināra Tomaševiča

1. Sandra Kukāre

2. Ilze Stikāne

3. Ilzīte Oga

4.Marita Grīga

5.  Regīna Makovska

6. Aiva Igaune

7. Astrīda Eiduka

8. Maira Laure

9. Vita Priede