Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Radi, domā, spēlējies !

Šī pavasara sākumā SIA “Zaļā josta” sadarbībā ar citām iestādēm rīkoja radošo konkursu – dizaina priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem “MANS VELTĪJUMS TĪRAI LATVIJAI!”.

Konkursa mērķis:  veicināt bērnos izpratni, ka daudzas funkcionāli noderīgas lietas varam izgatavot  pašu  rokām  no  atjaunojamiem  dabas  resursu  materiāliem, sekmējot  radošumu un popularizējot kartonu kā ekoloģisku un ilgtspējīgi izmantojamu izejmateriālu jaunu priekšmetu un objektu radīšanai.


Mums 1. klasei radās ideja, ka varētu tapt spēles, kuras skolēni izmantotu ārpusstundu laikā. Tapa realizētas vairākas radošas un aizraujošas idejas, par kurām jāsaka liels Paldies: Roberta Gabrusāna, Roberta Litavnieka, Ievas, Mika, Katrīnas, Anetes, Artūra un Rainera vecākiem!

1. kl. audzinātāja Sandra Kukāre.