Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

„100 absolventu stāsti Latvijas simtgadei” - Inga Strazdiņa

26. februārī projekta „100 absolventu stāsti Latvijas simtgadei” ietvaros skolā viesojās Inga Strazdiņa. Šobrīd viņas darba vieta ir Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, kur tiek strādāts ar ģimenēm un bērniem visā novadā.

Kā atzīst pati Inga, rutīnas šajā darbā nav nevienā no dienām, jo katrai, redzeslokā esošajai ģimenei, ir pilnīgi atšķirīgas vajadzības un problēmas, kuras palīdz risināt sociālais darbinieks. Sociālais darbinieka darba sfēra ir ļoti plaša, sākot ar pabalstiem maznodrošinātām ģimenēm līdz krimināla rakstura pārkāpumiem, kurus izdara nepilngadīgi bērni. Pārkāpumu cēloņi ir visdažādākie – vecāku neprasme komunicēt ar savu bērnu, pārliekā stingrība ģimenē vai taisni pretēji, visatļautība, jo vecāki ir ļoti aizņemti darbā un karjerā, kā arī elementāro zināšanu trūkums par bērna audzināšanu ģimenē. Vislielāko sarūgtinājumu sagādā tas, ka pusaudzis neprot paņemt piedāvāto palīdzību un lieta jānodod tālāk policijai un citām institūcijām. Kā atzīst Inga, vislielāko gandarījumu sagādā tas, ka pēc gadiem, pusaudzis, kurš jau ir pieaudzis, atnāk un pasaka paldies par to, ka viss dzīvē ir nokārtojies un ievirzījies pareizās sliedēs.

   Skolēni ar interesi klausījās aizraujošajā stāstījumā un noteikti daudzi aizdomājās par savu uzvedību un mācībām, kā arī par profesionālo karjeru.

      Ingas lielākā aizraušanās ārpus darba ir ceļošana. Šobrīd jau grūti uzskaitīt valstis, kurās ceļots, vieglāk nosaukt kontinentus, kuros vēl nav būts. Ceļojumi ļauj ļoti pilnvērtīgi atpūsties no saspringtā ikdienas darba un iegūt nenovērtējamu pieredzi un zināšanas par citu tautu dzīvi un kultūru.

Paldies Ingai par jauko tikšanos!