Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Pēc pieredzes uz Vāciju.

Laikā no 2018.gada 13.maija līdz 15.maijam Kalsnavas pamatskolas direktore Gunta Lapsa piedalījās tematiskajā konferencē „Promoting citizenship and tolerance through international school cooperation” ( „Pilsoniskuma un tolerances veicināšana, izmantojot starptautisku skolu sadarbību”), kas notika Vācijas pilsētā Veimārā. Konferenci organizēja Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra un pedagoģisko apmaiņas programmu dienests.

Brauciens notika izmantojot Latvijas Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātās programmas Erasmus + iespējas, konkrēti –TCA pasākumu.

    Eiropas savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ Starptautiskās sadarbības aktivitātes, jeb TCA (Transnational Cooperation Activities) ir pasākumi, kuru ietvaros iespējams piedalīties kontaktsemināros, mācību vizītēs, konferencēs un tematiskajos semināros, lai veicinātu pieredzes un labās prakses apmaiņu, diskusiju par dažādiem izglītības jautājumiem, kontaktu veidošanu, kā arī veicinātu Erasmus+ programmas mērķu un prioritāšu sasniegšanu  skolu, pieaugušo, profesionālās un augstākās izglītības sektoros.

   Viens no konferences apmeklējuma mērķiem bija iegūt papildus pieredzi Kalsnavas pamatskolas kā UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībskolas darba uzdevumu kvalitatīvākai izpildei.

    Kalsnavas pamatskola jau trešo gadu ir UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībskola un darbojas tematiskajā virzienā – cilvēktiesības.

   Ne mazāk nozīmīgs iemesls braucienam bija jaunu ideju iegūšana mācību un audzināšanas procesa dažādošanai un skolas darba plānošanai. Tā kā konferencē bija pārstāvēti dalībnieki no gandrīz visām Vācijas federālajām zemēm, kā arī Austrijas, Polijas, Čehijas, Somijas u. c. valstu skolu pārstāvji, tad bija iespēja savstarpēji apmainīties pieredzē gan paralēlo darbnīcu laikā, gan neformālajās sarunās starp tām.  Savukārt „Iespēju tirdziņā” demonstrēto skolu īstenoto starptautisko projektu labās prakses piemēri deva impulsus turpmākajam darbam.

   Protams, katra ārzemju brauciena mērķis ir atrast jaunus kontaktus turpmāku projektu īstenošanai, jo pieredze liecina, ka tikšanās klātienē palīdz veiksmīgāk izvēlēties partnerus, ar kuriem nākotnē būtu vieglāk, produktīvāk sadarboties.

     Īpaši emocionāls un pārdomas rosinošs izvērtās piemiņas vietas Būhenvaldē apmeklējums un pārgājiens pa Veimāras pilsētu. Pilsētu, kura iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Kaut arī Veimāra ir salīdzinoši neliela pilsēta, tā ieņem nozīmīgu vietu Vācijas un arī pasaules kultūrā un notikumos. Vispirms jau Veimāra ir tādu pasaules dižgaru kā J.V.Gētes, F.Šillera, J.S.Baha, A.Šopenhauera, F.Nīčes u.c. dzīves vieta. Veimāras klasicisma laikmets ir spilgts  pilsoniskās kultūras piemērs, te  1816. gadā kā vienā no pirmajām valstīm izdeva konstitūciju, bet 1919. gadā šeit nodibināja Vācijas teritorijā pirmo republiku - Veimāras Republiku.

    Konferences gaitā vairākkārt izskanēja pārsteidzošais  fakts, ka tieši šeit, Veimārā,  kur tik lepni sevi prezentē kultūras nācija, šī pati nācija turpat netālu izveidoja Buhenvaldi - vietu, kur masveidā iznīcināti cilvēki. Šis piemērs dažados konteksos tika minēts kā atgādinājums atbildības, pilsoniskās apziņas veidošanas un tolerences uzturēšanas nozīmīgumam.


    Par brauciena iespaidiem, emocijām un iegūto pieredzi G. Lapsa dalījās Kalsnavas pamatskolas un Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvu centra UP’s organizētajā pasākumā, kas tika veltīts ANO un UNESCO 21.maijā starptautiski atzīmējamai dienai “ Pasaules kultūras daudzveidības diena dialogam un attīstībai”.