Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Īstenots eTwinning projekts „Kukaiņu māja caur gadalaikiem.”

2017.gada augusta mēneša nogalē tapa eTwinning nacionālais projekts „Kukaiņu māja caur gadalaikiem”. Projekta mērķis: pievērst skolēnu uzmanību kukaiņu lomai dabā, tos apskatot dažādu mācību priekšmetu ietvaros un veicot salīdzinājumu, kā vide ietekmē kukaiņu sastāvu un aktivitāti kukaiņu mājā.

Projekta laikā tapa kukaiņu mājas pie Kalsnavas pamatskolas un Laurenču sākumskolas Siguldā. Mācību gada garumā skolēni aktīvi darbojās projekta ietvaros. 2.maijā devāmies uz Laurenču sākumskolu, kur notika kukaiņu mājas atvēršana, veikti novērojumi, izpētīti tās iemītnieki, bet 7.maijā pētījām Kalsnavas kukaiņu mājas iemītniekus.

Paldies entomologam Mārtiņam Kalniņam un Zanei Pīpkalējai, kuri dalījās ar savām zināšanām un pieredzi par kukaiņiem!

Foto: Vanesa Čeičiniece, Ilze Stikāne

Projekta īstenotāji: 2., 3.kl. un I. Oga, I. Stikāne