Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

PROFESIJU KARNEVĀLS MADONĀ.

Otrais semestris mūsu klasei iesākās ar profesiju karnevālu Madonas kultūras namā. Uz karnevālu bija ieradušies Madonas novada 1.- 4.klašu skolēni, lai sniegtu priekšstatu par 12 dažādām profesijām (skolotāji, pavāri, ārsti, celtnieki, automehāniķi, ugunsdzēsēji, modes dizaineri, mežstrādnieki, grāmatveži, pastnieki, pārdevēji, sporta treneri), izzinot katra amata specifiskās īpatnības un iejūtoties pašiem šajos tēlos, attēlojot tos savos priekšnesumos. Pasākumu vadīja atraktīvā medmāsiņa Linda un zinošais celtnieks Gatis.

Paldies karjeras izglītības koordinatorei Astrīdai Eidukai par piedāvāto iespēju pārstāvēt mūsu skolu un piedalīties profesiju karnevālā.


 Karjeras izglītības pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.2. klases kolektīvs un audz. Ilze