Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Mana valoda-mans draugs un palīgs

23. novembrī mūsu skolas 8. klases skolēni Marija Mežāne un Mareks Kosmačevskis piedalījās Madonas Valsts ģimnāzijas organizētajā erudīcijas konkursā valodu mācību jomā ” Mana valoda-mans draugs un palīgs”.

 Skolēni konkursā darbojās jauktās komandās , katrā komandā bija 3 skolēni no dažādām novada skolām. Kopā komandas veica  sešus  uzdevumus, tie bija balstīti gan uz erudīciju, gan radošumu. Veicot uzdevumus , bija jāparāda zināšanas un prasmes  latviešu , angļu , krievu un pat vācu valodā.

Liels prieks un gandarījums, ka Mareka un Marijas komandām konkursā veicās diezgan labi, skolēni lieliski parādīja prasmi sadarboties grupā , neapjukt nieierastās situācijās. Marijas komanda “Patriotes” ieguva 3.vietu un balvā saņēma iespēju pavasarī doties mācību ekskursijā kopā ar citiem novada konkursu uzvarētājiem.Paldies skolotājai Vitai Priedei , Astrīdai Eidukai , kuras palīdzēja skolēnus sagatavot konkursam!

Pēc konkursa Marija raksta : “Uztraukums, citu manu vienaudžu čalas- tās bija manas pirmās sajūtas , ierodoties uz erudīcijas konkursu. Lai gan sākumā satraukums bija liels, tagad saprotu, ka tam nebija pamata, jo vajadzēja strādāt kopā ar citu skolu skolēniem, nevis visu izlemt vienai.

Šī bija ļoti laba pieredze uzstāties publikas priekšā, darboties grupā,prieks, ka varēju iepazīt citus vienaudžus , iegūt jaunus draugus !”

Mareka viedoklis :”Es jau agrāk nometnē biju darbojies šāda veida grupu darbos, un man tas patīk . ”

Angļu valodas skolotāja

Sarmīte Kukāre