Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Pēc pieredzes uz Baltkrieviju.

26. oktobrī mūsu skolas pedagogu kolektīvs viesojās Baltkrievijā, Grodņas pilsētas 16. vidusskolā, kur tikām ļoti viesmīlīgi uzņemti.

      Tikšanās laikā mūs iepazīstināja ar skolas darbības galvenajiem attīstības virzieniem un realizētajām mācību programmām, starp kurām tiek īstenota programma skolēniem ar redzes traucējumiem. Apmeklējot speciālās izglītības klasi, apskatījām klases aprīkojumu, kurš domāts bērniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī iepazināmies ar uzskates materiāliem redzes vingrināšanai. Mūs patīkami pārsteidza gaumīgi iekārtotās skolas telpas, mūsdienīgas mēbeles, materiālās bāzes nodrošinājums, piemēram, interaktīvā tāfele gandrīz katrā klases telpā.

     Skolā liels uzsvars tiek likts uz skolēnu mākslinieciski radošo prasmju attīstīšanu. Bija iespēja skatīt visu klašu grupu skolēnu zīmējumu, gleznojumu un rokdarbu izstādi.

      Vēl jāmin fakts, kas mūs īpaši pārsteidza - skolas telpās izvietotais, pasaules slavu ieguvušais „Iežu un minerālu muzejs”, kura veidotāji ir skolas skolēni ar ģeogrāfijas skolotāju, kurš ir sava darba fanātiķis.

            Mēs tikām pagodināti par uzaicinājumu nākamgad apmeklēt daudznacionālo kultūru festivālu, kas norisināsies Grodņas 16. vidusskolā.

 

Skolotājas Marita Grīga, Sandra Kukāre