Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Atceroties Anitu Biķernieci.

Katram ir svarīgi atcerēties cilvēkus, kas ir bijuši ļoti nozīmīgi viņu dzīvē. 10.aprīlī kalendāra lapiņa vēstīja, ka Anitas svin vārda dienu. Mums “Kāpēcīšiem” - tagadējiem un bijušajiem audzēkņiem – Anitas vārds vienmēr būs saistīts ar gaišu, darbīgu un nesavtīgu cilvēku- mūsu klases krustmāti.

Anita Biķerniece ir ļaudoniete, tādēļ devāmies uz viņas dzimto pusi. Ar ziedu, pateicības vārdu un atmiņām ieradāmies Anitas atdusas vietā Ļaudonas kapsētā. Aizbraucām uz “Lazdiņām” – dzimtajām mājām, kur dzimusi un dzīvojusi Anita. 


Zīmīgi un nepārprotami stārķis pie mājām-kā dzimtas turpinājuma simbols.


Tagad šajās mājās saimnieko viņas māsa. Ieklausījāmies māsas teiktajā par bērnības atmiņām, saistībā ar Anitu. Uzzinājām, ka Anitai nācās mērot 10 kilometru garu ceļu kājām uz skolu. Pēc tam aizbraucām uz parku, kur uz skatuves Anita raitā solī izdejojusi latvju deju rakstus. Parkā, svaigā gaisā lieliski garšoja līdzi paņemtās pusdienu maizītes. Paldies skolotājai Selgai un Anitas dēlam Aigaram, kuri bija kopā ar mums, izstaigājot atmiņu takas!

 Skolotāja Ināra Tomaševiča.