Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Spēlējoties mācāmies dzīvi

Tā saucas projekts, kurš tika sagatavots un iesniegts Madonas novada pašvaldības Izglītības projektu2017. gada konkursam. Projektu vērtēšanas komisija projektu apstiprināja un piešķīra maksimāli pieejamo summu – 500 eiro.

Šis finansējums tiks izmantots rotaļu un ārpustelpu aktivitāšu „Mēs – tā. Bet mēs – šitā!” norises ( 29.maijā) organizēšanai, konkrēti – materiālu un kancelejas preču iegādei, un lektores darba apmaksai. Lekcija un praktiskas nodarbības Kalsnavas pamatskolas pedagogiem un vecākiem notiks 8. jūnijā. Projekta ietvaros Kalsnavas pagasta bibliotēkas vadītāja Iluta Puzāne sagatavos izstādi „Par spēlēm un spēlēšanos”, kuru varēs aplūkot sākot ar 18.maiju. Viens no projekta mērķiem ir popularizēt brīvprātīgo darbu kā metodi līdzdalības un pašvadības kompetenču apguvē. Tāpēc aicinu skolēnus, kuri vēlētos iegūt pirmo brīvprātīgā darba pieredzi, palīdzot sagatavot projekta norisi un izvērtēšanu, nekavēties un pieteikties. Mūsu skolas aktīvais sadarbības partneris Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvas centra UP’s jaunatnes lietu speciālists Gatis Teilis ir gatavs 16. maijā iepazīstināt ar brīvprātīgā darba būtību un sagatavot tā veikšanai. Rotaļu un ārpustelpu aktivitāšu organizēšanas galvenais mērķis ir kopā darbošanās procesā aktualizēt izpratni par tādām vērtībām kā sadarbība, ģimenes sajūta, pašcieņa, patiesa draudzība, paškontrole. Lai īstenotu šo mērķi, ir izvirzīts uzdevums – kopā ar Kalsnavas pamatskolas vecāku padomi, Kalsnavas pagasta bibliotēku un Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvas centru UP’s noorganizēt bijušo skolēnu – tagadējo vecāku un pašreizējo Kalsnavas pamatskolas skolēnu populārāko spēļu un rotaļu „satikšanos” skolas pagalmā. Vecāki! Atsauciet atmiņā savus skolas laikus, savas skolas laika spēles un rotaļas un nāciet 29. maijā tās iemācīt tagadējo 1. – 8. klašu skolēniem! Ja kas piemirsies, izmantojiet bibliotēkas izstādes piedāvājumu! Lai motivētu iepazīties ar izstādes materiāliem, tiek piedāvāta pārsteiguma balva par sagatavotu un novadītu spēli, izmantojot izstādē pieejamos materiālus. Skolēni, izmantojiet iespēju iemācīt vecākiem savas spēles! Tāpat arī uz jums attiecas pārsteiguma balva par sagatavotu un novadītu spēli, izmantojot izstādē pieejamos materiālus! Lai pasākums noritētu organizēti, spēļu vadītājus lūdzu pieteikties līdz 26.maijam! Projekta vadītāja Gunta Lapsa