Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Mūsu skola piedalās projekta Skola 2030 aprobācijā

Ar nākamo mācību gadu skolās tiks sākts ieviest jaunu mācību saturu, kura apguve būs balstīta uz mūsdienīgām mācību metodēm, kuru pamatā ir kompetenču pieeja. Mūsu skola ir starp tām 100 izglītības iestādēm Latvijā, kuras šo jauno mācību saturu aprobēs, izteiks priekšlikumus un pilnveidos.

  Iegūt priekšstatu par projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī sekot līdzi tā norises gaitai var apmeklējot interneta vietni www.skola2030.lv  Savukārt par konkrētajām Kalsnavas pamatskolas aktivitātēm informēsim gan skolas mājaslapā, gan citādos veidos.

  10. un 11.aprīlī, Rīgas Tehniskajā Koledžā notika pirmās mācības pilotskolu vadības komandām.
Direktore un direktores vietniece mācību jomā tika iepazīstinātas ar projektā iecerētajām izmaiņām mācīšanas pieejā un aprobācijas norisi Praktiskās nodarbībās un daloties pieredzē ar kolēģiem sprieda par iespējām un izaicinājumiem mācību darba organizācijā, paņēmieniem, lai pārmaiņas būtu sekmīgas un veidiem, kā plānot un atbalstīt skolotāju sadarbību un profesionālo pilnveidi.

  Savukārt 12. un 13. maijā uz pirmajām mācībām dosies sākumskolas pedagogu komanda – Ilze Stikāne, Ilzīte Oga, Marita Grīga, Sandra Kukāre, Sarmīte Kukāre un direktore Gunta Lapsa. Mācības notiks Smiltenes Valsts tehnikumā un  tēma būs „Mācīšanās un vērtēšana”.

   Projekta ieviesējiem ir svarīgs katras pilotskolas pedagogu, skolēnu un vecāku viedoklis, tādēļ ar nākamo nedēļu sāksies aptauja. Pirmās, ceturtās un septītās klases skolēnu vecākiem tiks izsūtītas vēstules ar informāciju, kā elektroniskā veidā izpildīt aptauju. Aptauja būs jāaizpilda arī 4. un 7.klašu skolēniem un visiem skolas pedagogiem.

Gunta Lapsa