Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Alunāna diena Kalsnavas pamatskolā

7. maijā Kalsnavas pamatskolas skolēni un skolotāji pieminēja kalsnavieti Juri Alunānu 185. dzimšanas dienā

Pasākuma sākumā tikāmies ar pagasta bibliotekāri Ilutu Puzāni.
Tālāk devāmie uz Alunāna parku, lai noliktu ziedus pie piemiņas akmens un kopīgi nodziedātu "Nevis slinkojot un pūstot"Pasākuma noslēgumā skolēni uz asfalta rakstīja pašu izvēlētos dzejoļus.